Stanovenie všeobecnej hodnoty časti podniku

V praxi často dochádza k predajom časti podnikov, ako sú prevádzka, závod a podobne.

Obráťte sa na profesionálov

Spoločnosť ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s. r. o. zabezpečuje prostredníctvom svojej sesterskej organizácie ocenenie časti podnikov od roku 1995 na celom území Slovenska.