Spracovanie miezd, odvodov a hlásení

Mzdová agenda predstavuje komplikovaný systém výpočtu miezd zamestnancov, ich daňových povinností, odvodov do sociálnej a zdravotných poisťovní a príslušných mesačných hlásení, diskrétne obálky výplatných pások.

Obráťte sa na profesionálov

Spoločnosť ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s. r. o. zabezpečuje komplexné služby vedenia účtovníctva, spracovania miezd, daňových priznaní, štatistických a iných hlásení, a to podľa slovenských aj medzinárodných štandardov.