Spracovanie reportov a finančných analýz

Spracovanie reportov a finančných analýz je často vyžadované v anglickom jazyku najmä zahraničnými vlastníkmi, bankami a inými významnými veriteľmi.

Obráťte sa na profesionálov

Kľúčoví pracovníci spoločnosti ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s. r. o. pracovali na rozsiahlych medzinárodných projektoch a sú pre Vás pripravení spracovať reporty a finančné analýzy paralelne v slovenskom a anglickom jazyku.