Spracovanie daňových priznaní

Podnikateľ, ale aj občan s príjmami zo svojho majetku na Slovensku či v zahraničí, je povinný podávať množstvo daňových priznaní, či už na daň z príjmov, daň z nehnuteľností, daň z prenájmov nehnuteľností alebo hnuteľného majetku, daň z pridanej hodnoty a pod.

Obráťte sa na profesionálov

Spoločnosť ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s. r. o. disponuje licencovanými daňovými poradcami, ktorí pre Vás zostavia všetky typy daňových priznaní a zabezpečia ich elektronické podania na príslušných daňových úradoch.