Stanovenie všeobecnej hodnoty podniku

Stanovenie všeobecnej hodnoty podniku (ocenenie celého podniku) je často vyžadované podnikateľmi pri predajoch podnikov, predajoch majetkových podielov spoločníkov s. r. o. a pod.

Obráťte sa na profesionálov

Spoločnosť ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s. r. o. zabezpečuje prostredníctvom svojej sesterskej organizácie ocenenie podnikov od roku 1995 na celom území Slovenska.