Audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky

Finančný stav podnikateľa sa odráža v jeho individuálnej účtovnej závierke, ktorá sa systematicky zostavuje minimálne raz ročne z údajov jeho účtovníctva.

Ak je podnikateľ (akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, mesto, obec, vyšší územný celok a pod.) súčasťou väčšieho celku, finančný stav tohto celku je vyjadrený prostredníctvom konsolidovanej účtovnej závierky.

Obráťte sa na profesionálov

Audítorská spoločnosť ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s. r. o. je pripravená spolupracovať s Vami pri audite individuálnej aj konsolidovanej účtovnej závierky.