Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva

Účtovné jednotky sú povinné účtovať v sústave podvojného účtovníctva, okrem malých výnimiek, účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva, ako sú napr. fyzické osoby, občianske združenia, cirkvi, neziskové organizácie, ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 EUR.

Obráťte sa na profesionálov

Spoločnosť ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s. r. o. zabezpečuje komplexné služby vedenia účtovníctva, spracovania miezd, daňových priznaní, štatistických a iných hlásení, a to podľa slovenských aj medzinárodných štandardov.