Rekonštrukcia účtovníctva spoločností

Rekonštrukcia účtovníctva spoločností je častým postupom overenia správnosti účtovania, ako aj v prípade rozsiahlych zistení chýb zo strany daňových úradov, v prípadoch likvidácie, konkurzov a reštrukturalizácií spoločností.

Obráťte sa na profesionálov

Spoločnosť ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s. r. o. disponuje vysokokvalitnými odborníkmi, ktorí pre Vás zostavia rekonštrukciu účtovníctva a nový výpočet príslušných daňových povinností.