Vypracovanie súdnoznaleckých posudkov

Súdnoznalecké posudky sú často vyžadované súdmi pre účely dedičských konaní, majetkových právnych sporov a pod.

Obráťte sa na profesionálov

Spoločnosť ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s. r. o. zabezpečuje súdnoznalecké posudky na celom území Slovenska.