Vypracovanie podnikateľských plánov

Podnikateľské plány pomáhajú podnikateľovi pracovať s obmedzenými zdrojmi a reagovať na nepredvídané okolnosti v podnikaní. Podnikateľské plány sú často vyžadované bankami a inými inštitúciami pri poskytovaní úverov, príspevkov a dotácií.

Obráťte sa na profesionálov

Kľúčoví pracovníci spoločnosti ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s. r. o. Vám radi pomôžu pri vypracovaní týchto plánov a ich prípadných korekcií.