Ocenenie pozemkov, áut, pohľadávok a iného majetku

Pri nepeňažných vkladoch do spoločností ukladá Obchodný zákonník povinnosť vypracovania znaleckého posudku, ktorý napríklad preukazuje, že hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá emisnému kurzu akcií, ktoré sa majú splatiť týmto vkladom. Znalecké posudky sú ale často vyžadované aj v dedičskom konaní.

Obráťte sa na profesionálov

Spoločnosť ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s. r. o. zabezpečuje prostredníctvom svojej sesterskej organizácie ocenenie nepeňažných vkladov, pozemkov, áut, pohľadávok a iného majetku od roku 1995 na celom území Slovenska.