Audit vybraných finančných informácií

 

Podnikatelia a iné subjekty potrebujú často iba preverenie vybraných informácií z účtovníctva pre účely žiadostí o úver, emisie cenných papierov, predajov akcií alebo časti majetkových podielov, účasti na výberových konaniach a podobne.

Obráťte sa na profesionálov

Audítorská spoločnosť ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s. r. o. v spolupráci s Vami preverí tieto informácie a poskytne Vám správu v slovenskom aj anglickom jazyku.