Spracovanie projektov štrukturálnych fondov EÚ

V programovom období 2014-2020 vyčerpá Slovensko takmer 13,5 mld. EUR z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Obráťte sa na profesionálov

Odborníci spoločnosti ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s. r. o. Vám radi pomôžu pri vypracovaní žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ.