Otázky a odpovede

Hlavná stránka / Kontakt
Vitajte v našej online daňovej poradni! Pripravili sme pre vás vybrané otázky z rôznych tém účtovníctva, miezd a daní. Po zakúpení vybraných otázok bude pre vás po prihlásení dostupná odpoveď bez časového limitu. Pre vyhľadanie konkrétnej témy môžete využiť aj vyhľadávanie podľa kľúčového slova.

Vyhľadávanie otázok

Oneskorené doručenie faktúry pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu

Ako má postupovať platiteľ DPH v prípade oneskoreného doručenie faktúry pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu?

Pridať do košíka za 12 Eur

Odpočítanie dane pri investičnom majetku-zmeny od 1.1.2016

Od 1.1.2016 je platné znenie novely zákona o dani z pridanej hodnoty. Aké zmeny nastali u odpočítania dane pri investičnom majetku, ak je majetok – budova používaná  na podnikanie aj na iné účely ako podnikanie?

Pridať do košíka za 12 Eur

Odpočet DPH z faktúry vyhotovenej pod IČ DPH z iného členského štátu za tovar dodaný z tuzemska

Je možné odpočítať DPH z faktúry od dodávateľa, ktorý nám dodáva tovar z tuzemska, ale fakturuje nám pod anglickým IČ DPH?

Pridať do košíka za 12 Eur

Odpočet dane z pridanej hodnoty z reklamných predmetov

Môže si platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatniť z nákupu reklamných predmetov a vína odpočet dane na vstupe?

Pridať do košíka za 12 Eur

Koeficient DPH v príspevkovej organizácii

Príspevková organizácia uskutočňuje hlavnú a podnikateľskú činnosť. V rámci podnikateľskej činnosti sa od 1. 2. 2016 stala platiteľom DPH. Ako má organizácia postupovať pri výpočte koeficientu DPH? Zohľadňujú sa do výpočtu aj príspevky a dotácie od zriaďovateľa?

Pridať do košíka za 12 Eur

Elektronická faktúra z pohľadu Zákona o DPH

Sme platiteľmi DPH a zaujíma nás, ako zákon upravuje využívanie elektronických faktúr?

Pridať do košíka za 12 Eur

Príjmy zo závislej činnosti a zároveň z prenájmu bytu – povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov

Som zamestnaný a okrem príjmov zo závislej činnosti zo zamestnania mám príjmy z prenájmu bytu. Musím z týchto príjmov podávať daňové priznanie?

Pridať do košíka za 12 Eur

Uplatnenie zdravotných odvodov pri predaji nehnuteľnosti do daňových výdavkov

Študentka predala v roku 2015 nehnuteľnosť kúpenú v roku 2013. Podala daňové priznanie k dani z príjmov a zaplatila daň. Z uvedeného príjmu bude musieť zaplatiť zdravotné odvody, a to na základe ročného zúčtovania, ktoré vykoná zdravotná poisťovňa....

Pridať do košíka za 12 Eur

Prenájom nehnuteľnosti evidovanej v obchodnom majetku

Ako sa za zdaňovacie obdobie 2015 zdaňujú príjmy z prenájmu nehnuteľnosti evidovanej v obchodnom majetku fyzickej osoby?

Pridať do košíka za 12 Eur

Prenájom nehnuteľnosti neevidovanej v obchodnom majetku

Ako sa za zdaniteľné obdobie 2015 zdaňujú príjmy z prenájmu nehnuteľnosti, ktorá nie je evidovaná v obchodom majetku?

Pridať do košíka za 12 Eur

Predaj obchodného podielu v s. r. o. – dopady na daň z príjmov

Spoločník s. r. o. vložil vklad do spoločnosti s ručením obmedzeným vo výške 10 000 eur 
v roku 1994. V roku 2015 chce svoj podiel predať za sumu 35 000 eur inej fyzickej osobe. Aké daňové povinnosti vyplývajú spoločníkovi z tejto transakcie?

Pridať do košíka za 12 Eur

Použitie diela a zdanenie príjmov

Ako sa zdaňujú príjmy z použitia diela daňovníka v zdaňovacom období 2015?

Pridať do košíka za 12 Eur

Započítanie daňovej pohľadávky v obci

Obec eviduje voči svojej dcérskej spoločnosti pohľadávky a zároveň záväzky. Obec zvažuje možnosť ich započítania. Medzi záväzkami dcérskej spoločnosti je aj daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad, ktoré vyberá obec. Môže obec tieto pohľadávky z daní započítať...

Pridať do košíka za 12 Eur

Povinnosť auditovanej účtovnej jednotky informovať Úrad pre dohľad nad výkonom auditu v prípade odstúpenia alebo odvolania audítora

Aké povinnosti má auditovaná účtovná jednotka voči Úradu pre dohľad nad výkonom auditu v prípade odstúpenia alebo odvolania audítora?

Pridať do košíka za 12 Eur

Zábezpeka na DPH – lehota na splatenie

Lehotu na splatenie zábezpeky na daň z pridanej hodnoty stanovuje § 4c ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a to nasledovne: „Žiadateľovi o registráciu uvedenému v odseku 1 určí daňový úrad rozhodnutím výšku zábezpeky na daň,...

Pridať do košíka za 12 Eur
<< 1 2 3 4 5 6  >> 

Kontaktný formulár

Potrebujete poradiť alebo sa o niečom informovať? Neváhajte nás kontaktovať!

Odoslať

Pobočka Košice

Náš tím košickej pobyčky je k dispozícii pre klientov z východného a stredného Slovenska.

Lokalizácia

Pobočka Bratislava

Pre klientov zo západného Slovenska je k dispozícii naša kancelária v hlavnom meste.

Lokalizácia

Pobočka Prešov

Pre klientov zo severných regiónov Slovenska je k dispozícii naša kancelária v Prešove.

Lokalizácia
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies.
Súhlasím