Otázky a odpovede

Hlavná stránka / Kontakt
Vitajte v našej online daňovej poradni! Pripravili sme pre vás vybrané otázky z rôznych tém účtovníctva, miezd a daní. Po zakúpení vybraných otázok bude pre vás po prihlásení dostupná odpoveď bez časového limitu. Pre vyhľadanie konkrétnej témy môžete využiť aj vyhľadávanie podľa kľúčového slova.

Vyhľadávanie otázok

Zverejňovanie údajov účtovnej závierky prostredníctvom registra účtovných závierok

Ako sa postupuje pri zverejňovaní údajov účtovnej závierky?

Pridať do košíka za 12 Eur

Zrážková daň pri úhrade zahraničnému dodávateľovi - účtovanie

Spoločnosť s.r.o. si prenajala vysokozdvižný vozík od zahraničného dodávateľa. Tento vysokozdvižný vozík spoločnosť používa vo svojej prevádzke umiestnenej v SR. Spoločnosť zistila, že podľa zákona o dani z príjmov je povinná pri úhrade nájomného zahraničnému...

Pridať do košíka za 12 Eur

Výročná správa – zmeny od 2016

Aké sú zmeny vyplývajúce z novely zákona o účtovníctve týkajúce sa výročnej správy k účtovnej závierke od roku 2016?

Pridať do košíka za 12 Eur

Účtovné jednotky nezaložené alebo nezriadené na podnikanie

Aké sú rozdiely v účtovníctve účtovných jednotiek, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania, oproti účtovníctvu ostatných účtovných jednotiek?

Pridať do košíka za 12 Eur

Register účtovných závierok

Čo je register účtovných závierok?

Pridať do košíka za 12 Eur

Zánik povinnosti účtovať o odloženej dani z príjmov

Ako sa postupuje pri účtovaní o odloženej dani z príjmov v prípade, že účtovnej jednotke zanikla povinnosť účtovať o odloženej dani z príjmov a o odloženej dani z príjmov sa rozhodla neúčtovať dobrovoľne?

Pridať do košíka za 12 Eur

Preukázateľnosť prenášaného účtovného záznamu

Aké sú požiadavky na preukázateľnosť prenášaného účtovného záznamu podľa zákona o účtovníctve?

Pridať do košíka za 12 Eur

Predaj podniku – účtovanie

Ako sa postupuje pri účtovaní predaja podniku?

Pridať do košíka za 12 Eur

Predaj podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným 
– účtovný postup

Spoločník vložil vklad do spoločnosti s ručením obmedzeným vo výške 10 000 eur v roku 1994. V roku 2015 chce zo svojho podielu predať 75% za sumu 35 000 eur inej fyzickej osobe. Ako zaúčtovať túto transakciu?

Pridať do košíka za 12 Eur

Zostavenie účtovnej závierky podľa IFRS

Ktoré účtovné jednotky zostavujú účtovnú závierku podľa IFRS (International Financial Reporting Standards - Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva)?

Pridať do košíka za 12 Eur

Náklady na vývoj sw - účtovanie

Pre jeden z aktuálnych projektov (výroba vlastného zariadenia pre trh v Poľsku) chceme pre vývoj riadiaceho software uvedeného výrobku využiť outsorcing a objednať službu vývoja tohto riadiaceho software u zahraničnej spoločnosti. Po dokončení vývoja a jeho odovzdaní našej spoločnosti bude tento...

Pridať do košíka za 12 Eur

Zmeny v zákone o účtovníctve od 01.01.2016

Aké sú zmeny v zákone o účtovníctve od 01.01.2016?

Pridať do košíka za 12 Eur

Mikro účtovná jednotka – rozdiely v účtovaní

Aké sú rozdiely v účtovníctve mikro účtovnej jednotky oproti ostatným účtovným jednotkám?

Pridať do košíka za 12 Eur

Mikro účtovná jednotka - definícia

Ktorá účtovná jednotka sa môže považovať za mikro účtovnú jednotku?

Pridať do košíka za 12 Eur

Účtovanie kompenzačnej platby podľa zákona o regulácii v sieťových odvetviach

Ako sa postupuje pri účtovaní kompenzačnej platby podľa zákona o regulácii v sieťových odvetviach?

Pridať do košíka za 12 Eur
<< 1 2 3 4  ... 6 > >> 

Kontaktný formulár

Potrebujete poradiť alebo sa o niečom informovať? Neváhajte nás kontaktovať!

Odoslať

Pobočka Košice

Náš tím košickej pobyčky je k dispozícii pre klientov z východného a stredného Slovenska.

Lokalizácia

Pobočka Bratislava

Pre klientov zo západného Slovenska je k dispozícii naša kancelária v hlavnom meste.

Lokalizácia

Pobočka Prešov

Pre klientov zo severných regiónov Slovenska je k dispozícii naša kancelária v Prešove.

Lokalizácia
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies.
Súhlasím