Predstavenie spoločnosti

Hlavná stránka / Daňová poradňa / Kontakt

Zakladatelia audítorskej spoločnosti ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s. r. o. získali audítorské licencie v roku 1992. V súčasnosti v spoločnosti pôsobí 6 audítorov, 2 daňoví poradcovia, 2 súdni znalci, 12 účtovníkov a niekoľko externých spolupracovníkov. Audítorská spoločnosť vykonala dodnes audity vo viac ako 1000 spoločnostiach a organizáciách, a to v súkromnom aj verejnom sektore. O klientov sa starajú odborníci v kanceláriách v Bratislave, Košiciach a Prešove.

Audítorská spoločnosť je súčasťou medzinárodnej audítorskej siete JPA INTERNATIONAL so sídlom v Paríži. Partneri spoločnosti majú prax v medzinárodných inštitúciách pri riešení medzinárodných projektov, ako napr. projektu Svetovej banky na posilnenie kapacít účtovníctva a audítorstva na Slovensku, pri zastupovaní SR vo výbore ARC pre reguláciu účtovníctva v EÚ, v stálej komisii CIME pre transparentnosť pri OECD, v rade Európskej federácie účtovníkov FEE.

Zakladateľ audítorskej spoločnosti, Ing. Ivan Bošela, PhD., CA., pôsobil takmer 10 rokov vo funkcii prezidenta Slovenskej komory audítorov. Naši audítori sa významnou mierou podieľali na príprave prvého autorizovaného prekladu Medzinárodných účtovných štandardov / Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IAS/IFRS) na Slovensku, aj na príprave a koordinácii všetkých nasledujúcich prekladov revidovaných znení.

Cieľ spoločnosti

Naším cieľom je komplexne uspokojovať požiadavky našich klientov v oblasti spracovania účtovníctva a miezd, podnikateľského a daňového poradenstva, auditu finančných výkazov, due diligence, oceňovania podnikov a ich majetkových zložiek a pod. Pri naplňovaní tohto cieľa sa opierame o naše prednosti, ktorými sú rýchla komunikácia v angličtine a iných jazykoch, flexibilný prístup ku každému klientovi, diskrétnosť, možnosť zasielania výstupov a analýz elektronicky a dlhoročné skúsenosti v rozličných odvetviach.

Vedúci predstavitelia spoločnosti

Ing. Ivan Bošela, PhD., CA

Zobraziť profil

Ing. Soňa Bošelová, CA

Zobraziť profil

Ing. Branislav Bača, CA

Zobraziť profil

Ing. Ivan Bošela, CA, MBA

Zobraziť profil

Ing. Michal Bošela

Zobraziť profil

Pobočka Košice

Náš tím košickej pobyčky je k dispozícii pre klientov z východného a stredného Slovenska.

Lokalizácia

Pobočka Bratislava

Pre klientov zo západného Slovenska je k dispozícii naša kancelária v hlavnom meste.

Lokalizácia

Pobočka Prešov

Pre klientov zo severných regiónov Slovenska je k dispozícii naša kancelária v Prešove.

Lokalizácia

Novinky a daňová poradňa

Zverejňovanie údajov účtovnej závierky prostredníctvom registra účtovných závierok

Ako sa postupuje pri zverejňovaní údajov účtovnej závierky?

Pridať do košíka za 6 Eur

Zrážková daň pri úhrade zahraničnému dodávateľovi - účtovanie

Spoločnosť s.r.o. si prenajala vysokozdvižný vozík od zahraničného dodávateľa. Tento vysokozdvižný vozík spoločnosť používa vo svojej...

Pridať do košíka za 6 Eur

Výročná správa – zmeny od 2016

Aké sú zmeny vyplývajúce z novely zákona o účtovníctve týkajúce sa výročnej správy k účtovnej...

Pridať do košíka za 6 Eur

Účtovné jednotky nezaložené alebo nezriadené na podnikanie

Aké sú rozdiely v účtovníctve účtovných jednotiek, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania,...

Pridať do košíka za 6 Eur

Register účtovných závierok

Čo je register účtovných závierok?

Pridať do košíka za 6 Eur

Zánik povinnosti účtovať o odloženej dani z príjmov

Ako sa postupuje pri účtovaní o odloženej dani z príjmov v prípade, že účtovnej jednotke zanikla povinnosť účtovať o odloženej...

Pridať do košíka za 6 Eur
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies.
Súhlasím