Otázky a odpovede

Hlavná stránka / Kontakt
Vitajte v našej online daňovej poradni! Pripravili sme pre vás vybrané otázky z rôznych tém účtovníctva, miezd a daní. Po zakúpení vybraných otázok bude pre vás po prihlásení dostupná odpoveď bez časového limitu. Pre vyhľadanie konkrétnej témy môžete využiť aj vyhľadávanie podľa kľúčového slova.

Vyhľadávanie otázok

Daňová uznateľnosť reklamných predmetov – víno

Sú reklamné predmety víno zaúčtované v bežnom roku daňovo uznaným výdavkom?

Pridať do košíka za 12 Eur

Časovo nerozlíšené náklady

Na základe § 56 ods. 14 Postupov účtovania podnikateľov v PU: "Na účtoch časového rozlíšenia sa neúčtuje, ak ide o nevýznamné sumy výnosov a nákladov a zároveň ide o každoročne sa opakujúce plnenia, napríklad náklady na telefónne poplatky, poplatky za odpad,...

Pridať do košíka za 12 Eur

Povinnosť auditovanej účtovnej jednotky informovať Úrad pre dohľad nad výkonom auditu v prípade odstúpenia alebo odvolania audítora

Aké povinnosti má auditovaná účtovná jednotka voči Úradu pre dohľad nad výkonom auditu v prípade odstúpenia alebo odvolania audítora?

Pridať do košíka za 12 Eur

Auto daňovníka používané zamestnancom aj na súkromné účely

Zamestnanec používa motorové vozidlo zaradené v obchodnom majetku aj na súkromné účely. V akej výške môžeme uplatňovať daňové výdavky s tým súvisiace, ak používanie vozidla sa mu zdaňuje v mzde?  

Pridať do košíka za 12 Eur

Auto daňovníka a stanovenie spotreby PHL navigáciou GPS

Účtovná jednotka používa GPS evidenciu v súlade s § 19 ods. 2 písm. l) bod 2. zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (GPS evidencia PHL). Akým spôsobom účtovná jednotka v tomto prípade vypočíta výšku daňových výdavkov - vypočíta ich...

Pridať do košíka za 12 Eur

Zrušenie registrácie DPH – účtovný postup

V našej s.r.o. máme záujem o zrušenie registrácie DPH ako platiteľa registrovaného podľa §4 zákona o DPH. Aký je účtovný postup?

Pridať do košíka za 12 Eur

Zrušenie registrácie DPH – postup

Máme záujem o zrušenie registrácie DPH. Aký je postup pri zrušení registrácie platiteľa registrovaného podľa §4 zákona o DPH?

Pridať do košíka za 12 Eur

Zrušenie registrácie DPH – dopady na daň z príjmov

V našej s.r.o. máme záujem o zrušenie registrácie DPH ako platiteľa registrovaného podľa §4 zákona o DPH. Aké sú dopady na daň z príjmov?

Pridať do košíka za 12 Eur

Umelecké diela, starožitnosti a použitý tovar - DPH

Kedy môže platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatniť pri umeleckých dielach, starožitnostiach a použitom tovare osobitnú úprava dane, t. j. namiesto zdaňovania plnej kúpnej ceny bez dane zdaňuje iba rozdiel medzi kúpnou cenou a predajnou cenou?

Pridať do košíka za 12 Eur

Tuzemské samozdanenie - zmeny od 1.1.2016

Od 1.1.2016 je platné znenie novely zákona o dani z pridanej hodnoty. Aké zmeny nastali v oblasti tuzemského samozdanenia?

Pridať do košíka za 12 Eur

Registrácia zahraničnej osoby pre DPH podľa § 4 a § 5

Spoločnosť – zahraničná osoba registrovaná pre DPH v tuzemsku podľa § 5 vykonáva na Slovensku servis práčok a chladničiek. Svoju doterajšiu činnosť si rozdelí na dve časti: V tuzemsku si zriadi stálu prevádzkareň, ktorá bude vykonávať jednu z doterajších činností -...

Pridať do košíka za 12 Eur

Prevod obchodného podielu v s. r. o. – dopady na DPH

Spoločník s. r. o. vložil vklad do spoločnosti s ručením obmedzeným vo výške 10 000 eur v roku 1994. V roku 2015 chce svoj podiel predať za sumu 35 000 eur inej fyzickej osobe. Podlieha táto transakcia DPH?

Pridať do košíka za 12 Eur

Predaj pozemku a DPH

Spoločnosť ako platiteľ DPH kúpila pozemok od fyzickej osoby od neplatiteľa DPH a zaradila ho do majetku (2000 m2). Na liste vlastníctva je evidovaný ako orná pôda. Lokalita v rámci územného plánu mesta je určená na priemyselnú výstavbu. Spoločnosť chce pozemok predať inej fyzickej osobe. Ak je...

Pridať do košíka za 12 Eur

Povinnosť vystavovania faktúr pri poskytovaní služieb formou internetového obchodu

Je podnikateľ, platiteľ DPH, dodávajúci služby formou internetového obchodu povinný za dodaný tovar a službu odberateľovi vystaviť faktúru?

Pridať do košíka za 12 Eur

Opravy základu DPH– lehoty na vystavenie dokladu

Aké sú aktuálne povinnosti platiteľa v súvislosti s opravou základu dane?

Pridať do košíka za 12 Eur
<< 1 2 3 4 5 6  >> 

Kontaktný formulár

Potrebujete poradiť alebo sa o niečom informovať? Neváhajte nás kontaktovať!

Odoslať

Pobočka Košice

Náš tím košickej pobyčky je k dispozícii pre klientov z východného a stredného Slovenska.

Lokalizácia

Pobočka Bratislava

Pre klientov zo západného Slovenska je k dispozícii naša kancelária v hlavnom meste.

Lokalizácia

Pobočka Prešov

Pre klientov zo severných regiónov Slovenska je k dispozícii naša kancelária v Prešove.

Lokalizácia
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies.
Súhlasím