Otázky a odpovede

Hlavná stránka / Kontakt
Vitajte v našej online daňovej poradni! Pripravili sme pre vás vybrané otázky z rôznych tém účtovníctva, miezd a daní. Po zakúpení vybraných otázok bude pre vás po prihlásení dostupná odpoveď bez časového limitu. Pre vyhľadanie konkrétnej témy môžete využiť aj vyhľadávanie podľa kľúčového slova.

Vyhľadávanie otázok

Elektronické faktúry - zabezpečenie daňových a účtovných požiadaviek

Ako zákon o účtovníctve, tak aj zákon o DPH určujú náležitosti a požiadavky na elektronické faktúry. Aké má účtovná jednotka vlastne možnosti pri ich zabezpečení?

Pridať do košíka za 12 Eur

Zabezpečenie daňových a účtovných požiadaviek na elektronické faktúry

Ako zákon o účtovníctve, tak aj zákon o DPH určujú náležitosti a požiadavky na elektronické faktúry. Aké má účtovná jednotka vlastne možnosti pri ich zabezpečení?

Pridať do košíka za 12 Eur

Elektronická faktúra ako účtovný doklad

Je elektronická faktúra účtovným dokladom?

Pridať do košíka za 12 Eur

Elektronické faktúry - špecifiká využívania elektronických faktúr (1)

V komunikácii s niektorými obchodnými partnermi využívame tzv. elektronické faktúry. Zaujímalo by nás, či existujú nejaké špecifiká, na ktoré je potrebné pri ich využívaní pamätať.

Pridať do košíka za 12 Eur

Definícia trhovej ceny

Ako je definovaná trhová cena v zákone o účtovníctve?

Pridať do košíka za 12 Eur

Cenné papiere a ich oceňovanie reálnou hodnotou

Ktoré cenné papiere sa oceňujú reálnou hodnotou?

Pridať do košíka za 12 Eur

Skončenie podnikania s.r.o. – postup

Som jediným spoločníkom s.r.o. od roku 2004, platiteľ DPH podľa §4 zákona o DPH a chcem skončiť podnikanie. Rozhodnutím valného zhromaždenia vstúpila s.r.o do likvidácie k 01.07.2016 a ustanovila ma za likvidátora spoločnosti. Likvidáciu predpokladám skončiť do konca novembra 2016, dovtedy...

Pridať do košíka za 12 Eur

Spoločnosť s ručením obmedzeným – zmena sídla

Aké sú potrebné kroky pre zmenu sídla spoločnosti s ručením obmedzeným?

Pridať do košíka za 12 Eur

Zákon o sociálnom poistení - najdôležitejšie zmeny od 1.1.2016

Od 1.1.2016 je platné znenie novely zákona o sociálnom poistení č.461/2003 Z.z.. Aké sú najdôležitejšie zmeny?

Pridať do košíka za 12 Eur

Predaj podielu v s.r.o – dopady na odvody

Spoločník vložil vklad do spoločnosti s ručením obmedzeným vo výške 10 000 eur v roku 1994. V roku 2015 chce zo svojho podielu predať 75% za sumu 35 000 eur inej fyzickej osobe. Aké odvodové povinnosti do sociálnej a zdravotnej poisťovne spoločníkovi ako fyzickej osobe vyplývajú z tejto transakcie?  

Pridať do košíka za 12 Eur

Motorové vozidlo – používanie v hlavnej činnosti obce

Sme obec. V rámci svojej hlavnej činnosti používame motorové vozidlá. Máme povinnosť podávať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a platiť cestnú daň?

Pridať do košíka za 12 Eur

Motorové vozidlo obce poskytnuté podnikateľskému subjektu

Mesto (obec) požičiava podnikateľskému subjektu  motorové vozidlo na základe Dohody o používaní motorového vozidla. Kto je povinný platiť daň z motorového vozidla?

Pridať do košíka za 12 Eur

Zrážková daň pri započítaní pohľadávok a záväzkov

Naša spoločnosť si prenajíma hnuteľný majetok zo zahraničia, ktorý využívame na území SR. Nájom tohto majetku je v našej spoločnosti predmetom zrážkovej dane. Je potrebné zrážať daň zrážkou aj keď nedochádza k úhradám záväzkov, ale tieto...

Pridať do košíka za 12 Eur

Elektronická faktúra ako daňový doklad

Je elektronická faktúra daňovým dokladom?

Pridať do košíka za 12 Eur

Daňová uznateľnosť nákladov na sponzoring

Sú prostriedky poskytnuté ako sponzorské uznaným výdavkom pre účely dane z príjmov právnickej osoby?

Pridať do košíka za 12 Eur
<< 1 2 3 4 5  ... 6 > >> 

Kontaktný formulár

Potrebujete poradiť alebo sa o niečom informovať? Neváhajte nás kontaktovať!

Odoslať

Pobočka Košice

Náš tím košickej pobyčky je k dispozícii pre klientov z východného a stredného Slovenska.

Lokalizácia

Pobočka Bratislava

Pre klientov zo západného Slovenska je k dispozícii naša kancelária v hlavnom meste.

Lokalizácia

Pobočka Prešov

Pre klientov zo severných regiónov Slovenska je k dispozícii naša kancelária v Prešove.

Lokalizácia
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies.
Súhlasím