Audit

Audity subjektov v súkromnom aj verejnom sektore vykonávame už viac ako 25 rokov. Využite naše domáce aj medzinárodné skúsenosti a zverte sa do rúk profesionálom.

Viac info

Účtovníctvo a mzdy

Regionálne zastúpenie v Bratislave, Košiciach a Prešove prináša flexibilné služby v oblasti účtovnej a mzdovej agendy. Zverte vaše doklady do rúk profesionálom.

Viac info

Dane a poradenstvo

Sme pripravení pomáhať Vám v optimálnom nastavení plnenia Vašich daňových povinností a výšky platieb dane. 

Viac info

Oceňovanie

Zabezpečíme pre vás promptné ocenenie majetku podniku alebo jeho časti pre firmy aj jednotlivcov na celom území Slovenska.

Viac info
Odoslať
JPA International

Sme súčasťou medzinárodnej audítorskej siete JPA INTERNATIONAL so sídlom v Paríži. Vykonávame viac ako 100 auditov ročne pre súkromné spoločnosti aj verejný sektor.

Viac ako 20 rokov v oblasti auditov, účtovníctva, miezd a ekonomického poradenstva

Naše skúsenosti, odbornosť a profesionalita sú pre Vás zárukou správnej voľby. Zakladateľ našej spoločnosti pôsobil takmer 10 rokov vo funkcii prezidenta Slovenskej komory audítorov. Naši audítori sa významnou mierou podieľali na príprave prvého autorizovaného prekladu Medzinárodných účtovných štandardov / Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IAS/IFRS) na Slovensku, aj na príprave a koordinácii všetkých nasledujúcich prekladov revidovaných znení.

Viac info o našej spoločnosti

Pobočka Košice

Náš tím košickej pobyčky je k dispozícii pre klientov z východného a stredného Slovenska.

Lokalizácia

Pobočka Bratislava

Pre klientov zo západného Slovenska je k dispozícii naša kancelária v hlavnom meste.

Lokalizácia

Pobočka Prešov

Pre klientov zo severných regiónov Slovenska je k dispozícii naša kancelária v Prešove.

Lokalizácia

Novinky a daňová poradňa

Zverejňovanie údajov účtovnej závierky prostredníctvom registra účtovných závierok

Ako sa postupuje pri zverejňovaní údajov účtovnej závierky?

Pridať do košíka za 12 Eur

Zrážková daň pri úhrade zahraničnému dodávateľovi - účtovanie

Spoločnosť s.r.o. si prenajala vysokozdvižný vozík od zahraničného dodávateľa. Tento vysokozdvižný vozík spoločnosť používa vo svojej...

Pridať do košíka za 12 Eur

Výročná správa – zmeny od 2016

Aké sú zmeny vyplývajúce z novely zákona o účtovníctve týkajúce sa výročnej správy k účtovnej...

Pridať do košíka za 12 Eur

Účtovné jednotky nezaložené alebo nezriadené na podnikanie

Aké sú rozdiely v účtovníctve účtovných jednotiek, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania,...

Pridať do košíka za 12 Eur

Register účtovných závierok

Čo je register účtovných závierok?

Pridať do košíka za 12 Eur

Zánik povinnosti účtovať o odloženej dani z príjmov

Ako sa postupuje pri účtovaní o odloženej dani z príjmov v prípade, že účtovnej jednotke zanikla povinnosť účtovať o odloženej...

Pridať do košíka za 12 Eur
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Tie nám pomáhajú vylepšovať naše služby.
Viac informácii o cookies.
Súhlasím