Zostavenie a overenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky

Zostavenie účtovnej závierky predstavuje pravidelne sa opakujúcu činnosť prípravy ročných finančných výkazov, ktoré odrážajú finančné zdravie firmy.

Obráťte sa na profesionálov

Spoločnosť ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s. r. o. Vám zostaví účtovné závierky v rámci vedenia účtovníctva Vašej firmy, prípadne Vám poskytne poradenstvo pri ich zostavovaní, alebo audit týchto finančných výkazov, a to podľa slovenských ako aj medzinárodných štandardov pre finančné vykazovanie IFRS.