Časovo nerozlíšené náklady ako daňový výdavok

Nakoľko sa na účtoch časového rozlíšenia neúčtuje, ak ide o nevýznamné sumy výnosov a nákladov a zároveň, ak ide o každoročne sa opakujúce plnenia (napríklad náklady na telefónne poplatky, poplatky za odpad, predplatné...), sú takto nerozlíšené náklady (budúcich období) zaúčtované v bežnom roku daňovo uznaným výdavkom bežného obdobia?

<< Späť na Novinky | Do Daňovej poradne >>