Umelecké diela, starožitnosti a použitý tovar - DPH

Kedy môže platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatniť pri umeleckých dielach, starožitnostiach a použitom tovare osobitnú úprava dane, t. j. namiesto zdaňovania plnej kúpnej ceny bez dane zdaňuje iba rozdiel medzi kúpnou cenou a predajnou cenou?

<< Späť na Novinky | Do Daňovej poradne >>